Gestión Hotelera

 

La gestió dels serveis i els productes en una empresa del sector de l'hosteleria es bàsica per el seu òptim funcionament

Este programa está especializado en la gestión de hoteles y alojamientos turísticos. Permite gestionar, controlar y visualizar de forma gráfica el empleo y la disponibilidad real del hotel, resolviendo de manera ágil y eficaz la gestión del día a día del alojamiento hotelero, siendo así la herramienta fundamental para el control y la administración de cualquier establecimiento turístico.

BDP-HOTEL gestiona las reservas, estancias, llegadas, salidas, cierres de ventas, gobernanta y todas las operaciones más importantes del quehacer que implica la gestión de un hotel, consiguiendo así una reducción y un mejor control de costes e invertir menos tiempo en administración. Se complementa con una extensa auditoría y unas potentes estadísticas, que ayudan a tomar las mejores decisiones en la gestión administrativa y gerencial del hotel. BDP-HOTEL cumple todas las normativas establecidas en el sector turístico de implantación en España, archipiélago Canario, islas Baleares y Andorra.

El software para hoteles que ofrecemos es de fácil implementación y aprendizaje, siendo una de las mejores herramientas que ayudan al profesional del sector a conseguir un mayor incremento en el control de la gestión diaria del establecimiento hotelero, con una considerable disminución del trabajo manual al día a día del Hotel.

BDP-HOTEL incorpora las innovaciones tecnológicas necesarias para aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, permitiendo al responsable del establecimiento turístico adelantarse a las tendencias del mercado, así como ofrecer las mejores soluciones de forma rápida, ágil y eficaz.

Front-Office (Recepció)
1 de març del 2018

 

 • Exhaustiva administració, Gestió i control de Pre-Reserves, Reserves confirmades i Estàncies.
 • Possibilitat de Check-In sense reserva.
 • Gestió i control de Reserves Cancel·lades, Esborrades i No presentades (NoShow).
 • Possibilitat de definició de Pensió Alimentària a la reserva amb diferenciació del dia d’entrada i del dia de sortida.
 • Gestió i administració de reserves amb contractes de cupos per Agència.
 • Gestió i control de places de Pàrquing.
 • Introducció, localització i visualització ràpida de reserves a través de Plannings interactius d’Habitacions, Ocupació, Cupos d’agències i de places de Pàrquing.
 • Rack interactiu d’estàncies amb control de la previsió d’arribades i previsió de sortides.
 • Recerca de disponibilitat d’habitacions, resum i informació d’estàncies directament des de Planning.
 • Canvi i intercanvi d’habitacions de forma ràpida i àgil.
 • Gestió personalitzada dels càrrecs per habitació.
 • Sistema d’entrada de càrrecs fora del pla facturació amb possibilitat d’entrada ràpida i massiva de càrrecs catalogats com a extres (Vals).
 • Control i gestió de dipòsits i lliuraments a Cte. per reserva.
 • Entrada/Revisió/Supresió de despeses per habitació (Control de càrrecs).
 • Integració directa amb TPV per a BDP-NET.
 • Càrrega automàtica de trucades i tiquets del bar o restaurant a l’habitació de l’hotel.
 • Control i gestió de torns, caixa i tancaments diaris.
 • Arqueig de Caixa, per usuari i torns.
 • Tancament del dia i reversió de tancaments incorrectes.
 • Previsió i gestió de serveis de neteja d’habitacions per a la Governanta amb diferenciació de canvi de tovalloles, llençols i tasques personalitzades.
 • Llistat diari de previsió de serveis d’habitacions amb règim per al menjador i cuina.
 • Generació automàtica del part de viatger i del fitxer per a l’enviament a la D.G. Policia, Guàrdia Civil, Mossos, Ertzaintza i Roat.
 • Sistema especial d’avisos, comunicats i notificacions internes expresses per al personal de la recepció a Reserva, Planning, Rack.
Front-Office (Administració)
Impartit per Arcadi i Xavier. Febrer-març 2018:
 • Definició calendaris per a N Temporades i N Tarifes.
 • Configuració específica per a dies festius.
 • Indicació i senyalització de dies de la setmana.
 • Possibilitat d’aplicació de tarifes predefinides per a particulars, empreses o agències per temporades.
 • Possibilitat de càlcul i aplicació de preus per habitació o persona.
 • Gestió i definició d’Articles, Serveis i Proveïdors amb identificació especial per a les estadístiques INE/EUSTAT/ISTAC.
 • Definició de diverses formes de pagament directament per l’usuari.
 • Generació automàtica d’estadístiques INE/EUSTAT/ISTAC a través d’imprès o fitxer XML (Fitxers i protocol ARCE).
 • Facturació individual o vàries habitacions amb possibilitat de treball i classificació per sèries i proformes.
 • Possibilitat de facturació automatitzada a través de criteris d’agrupament de càrrecs.
 • Possibilitat de diferenciació i impressió entre comprovants i factures.
 • Facturació fraccionada i personalitzada per ocupant.
 • Facturació per separació de Comptes d’habitació entre els hostes.
 • Facturació de conceptes sense necessitat de reserva (Albarans).
 • Control del Circuit de vendes (Pressupostos, Albarans i Factures a clients).
 • Classificació, identificació i organització de serveis per a les agrupacions i classificacions de dades de productivitat per a la Maincourant.
 • Informe d’Auditoria nocturna Maincourant (Presentació de resultats dels comptes de l’establiment obtinguts durant tot el dia).
 • Control i gestió d’incidències d’Habitacions, Empleats, Clients i Agències/Empreses.
 • Sistema d’exportació automàtic d’assentaments comptables per a factures, caixa, etc. (Contaplus i ASCII)

 

Back-Office
Impartit per Arcadi i Xavier. Febrer-març 2018:
 • Potent històric de clients i reserves.
 • Llistats dels arxius mestres amb Informes de selecció per dates.
 • Càlcul de previsions, pronòstics d’ocupació i disponibilitat d’habitacions així com % d’ocupació.
 • Estadístiques comparatives sobre ocupació i finances.
 • Control de productivitat amb previsió d’ingressos entre dates seleccionades.
 • Càlcul de previsió d’ingressos amb comparativa de l’actual més el previst com a futurible.
 • Llistat de producció, amb possibilitat d’inclusió d’imports de vendes externes o d’altres departaments o seccions diferents de l’hotel amb presentació del NFDI (Need
 • For Daily Day)
 • Fiscalitat (Registre de l’IVA, Gestió de Taxes Turístiques, Declaració anual d’operacions 347, etc.).
 • Càlcul del Temps promig d’estància dels hostes, Ingressos totals per trimestre i Tarifa mitjana, RevPar.
 • Resum de facturació per dates, per n. de fact. i pendents de cobrament.
 • Resum d’ingressos per ocupació.
 • Llistat de previsió d’ingressos per data.
 • Estadística de serveis facturats per data.
 • Informe de productivitat de l’establiment (CRC, ADR, RevPAR, RevPOR, ADR, GOPPAR).
 • Control de demanda i tendència (PICKUP).
 • Possibilitat d’exportació de resultats dels informes a diferents formats (pdf, doc, xls, rtf, (xt, ppt, csv, etc.).
Top