tg Profesional

tg Professional és el programari que cobreix les necessitats de la petita i mitjana empresa.

tg Professional respon a una gestió empresarial que integra la seva administració comercial i comptable en un únic entorn. Gràcies a aquest disseny conjunt, tg Professional li permet l'automatització de tots els processos comptables i el converteix en una gestió àgil i de fàcil ús.

tg Professional disposa de totes les eines per dur a terme un complet control del seu arxiu, la facturació i la comptabilitat, en una sola aplicació.

Per què tg?

El principal problema que se li presenta a la PIME és la implantació d'un nou sistema informàtic per gestionar les seves dades comercials i comptables, que li inspiri màxima seguretat i fiabilitat. A més aquesta implantació ha de respondre als seus requisits d'agilitat i eficiència.

Gràcies a la utilització de tg com el seu programari de gestió obtindrà això i molt més. Els usuaris de tg asseguren tenir una aplicació àgil i, sobretot, potent i eficaç.

Quantes aplicacions necessita?

Només una, tg Professional. No necessita dividir la seva gestió empresarial i la seva gestió comptable. tg Professional li ofereix la integració total en un sol producte.

tg Professional prioritza la integració del sistema en els modes de treball dels nostres clients i en proporcionar utilitats per a la personalització de tg Professional en cada situació concreta. A causa d'això tg Professional gaudeix de gran flexibilitat en l'adaptació a la majoria de sectors de la petita i mitjana empresa.

Top