Tensoft

Solucions ERP

Els sistemes de planificació de recursos de l'empresa (en anglès ERP, enterprise resource planning) són sistemes de gestió d'informació que integren i automatitzen, en un sol sistema integrat de dades, tots els processos empresarials (administració de recursos humans, compres, aprovisionaments , vendes, terminals punts de venda, comerç electrònic, màrqueting, magatzems, distribució, traçabilitat, campanyes, projectes, finances, entre d'altres). La pròpia definició d'ERP indica la necessitat de "Disponibilitat de tota la informació per a tothom tot el temps" i "La reducció dràstica del temps invertit en tasques administratives"

 

 

Adaptable

Ten ERP parteix de la premissa que si bé els circuits empresarials són similars, totes les companyies tenen uns trets diferencials que les fan particulars. La fórmula és unificar i compartir el comú i, alhora, oferir la capacitat de configuració i parametrització màxima per adaptar-se a la idiosincràsia de cada empresa.

Integrada

Ten ERP desenvolupa conceptes de "Dada Única" i "Navegació", relacionant la informació dels diferents departaments de l'empresa. Un usuari autoritzat pot accedir des de la seva àrea de treball a qualsevol dada relacionada situat en un altre departament, sense necessitat d'abandonar la seva tasca. Ten ERP ajuda a compartir dades, a treballar en equip ia la presa de decisions.

Tecnología

Ten ERP està basada en l'arquitectura client / servidor sobre el gestor de base de dades Microsoft SQL Server i s'integra amb MS Office, MS Outlook, i MS Internet Explorer o otras herramientas estàndards aprofitant tota la seva potència.

 

 


 

 

Software empresarial

Ten ERP ofereix una visió personal del teu negoci i control dels processos.

Solucions sectorials

Ten ERP s'adapta a necessitats
reals de les empreses.

Solucions específiques

Mòduls per satisfer les teves
necessitats concretes.

Serveis

Estem al teu costat,
escoltem les teves necessitats.

Top