Virtualització i consolidació de sistemes

Virtualització i consolidació de sistemes

Els entorns virtualitzats s'erigeixen avui en dia com la principal tecnologia per al correcte desenvolupament de les infraestructures de sistemes, ja que permeten augmentar de manera òptima el rendiment, la fiabilitat i l'eficiència,al mateix temps que disminueixen substancialment els costos d'implementació i administració.

Mitjançant l'ús de les diverses tecnologies de virtualització existents, simplificarà enormement la gestió de tota la seva infraestructura d'IT, al mateix temps que la fa més dinàmica i flexible.

Característiques i avantatges principals de la virtualització

Les tecnologies virtualització ajuden a reduir fortament els costos globals de la infraestructura a través de la consolidació de servidors i la reducció de les despeses operatives mitjançant l'automatització, alhora que rebaixa a mínims la pèrdua d'ingressos per la reducció dels temps necessaris de inactivitat deguts a tasques planificades o d'administració.

La virtualització disposa d'un conjunt de tecnologies que combinades, permeten realitzar les més complexes tasques de manteniment i operacions fins i tot de forma automatitzada i disposar d'una eficaç dinàmica per a la gestió de tota la infraestructura, permetent augmentar encara més la millora en la prestació de tots els serveis allotjats, millorar l'eficiència operativa, i assegurar més fàcilment el compliment dels objectius de servei i SLA que la seva organització tingui establerts. A més, podrà reduir substancialment el risc de patir indisponibilitats degudes a les tasques d'administració dels sistemes i de les operacions de gestió dels recursos que siguin necessàries.

La virtualització dotarà a la seva organització d'una capacitat permanent per introduir innovacions sempre que les necessiti i sense que siguin necessàries realitzar interrupcions del servei, així com de disposar de la possibilitat de realitzar aprovisionaments tant per a noves aplicacions i / o actualitzacions de les ja existents, com per a noves infraestructures de serveis, i d'una manera gairebé immediata.

Amb la virtualització s'obtenen, entre altres, els següents beneficis:

  • Reduir els costos per a l'adquisició de maquinari i incrementar l'eficiència energètica ja que habitualment es requereix molt menys maquinari per executar la plataforma causa de la consolidació de servidors.

  • Implantar sistemes que permetin augmentar la continuïtat dels serveis a través de millors solucions de recuperació de desastres i de sistemes que són capaços de proporcionar fins i tot solucions completes d'Alta Disponibilitat aplicables globalment a tot el seu centre de dades.

  • Amb la virtualització de les seves aplicacions empresarials, i que pot incloure pràcticament qualsevol dels aplicatius de gamma empresarial més reconeguts, com Oracle, Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP, etc ..., podrà obtenir un increment dels seus rendiments al mateix temps que millora el nivell de la seva SLA.

Podrà utilitzar avançades eines basades en polítiques per a l'automatització de la gestió, el que li permetrà assegurar més fàcilment el compliment d'objectius i realitzar complexes operacions de manteniment d'infraestructura a través de simples operacions.

Tecnologies de virtualització i àmbit d'aplicació

Les solucions de virtualització són la base dels serveis de cloud, permetent ja sigui en forma de cloud privat, híbrid o públic, assolir uns nivells d'aprovisionament, disponibilitat, i escalabilitat pràcticament il · limitats i per a tots els serveis que es proporcionen des del datacenter, brindant així a totes les empreses unes possibilitats inimaginables fins ara per obtenir una gestió altament eficient i fiable de tots els seus recursos crítics de TI, alhora que es cobreixen totes les necessitats d'infraestructura de la seva organització.

Les solucions basades en virtualització permeten realitzar implementacions d'infraestructura globals, cobrint amb extrema solvència qualsevol de les necessitats que solen donar-se en els entorns corporatius més habituals, ja sigui en el nucli del datacenter i estenent-se fins els propis llocs de treball dels usuaris, mitjançant l'ús de les tecnologies com VDI o App-V.

Altres tecnologies complementàries de virtualització com la "App-V" (Virtualització d'Aplicacions), li permetran disposar d'un sistema global i centralitzat per a la distribució i execució de totes les seves aplicacions corporatives, alhora que proporcionen un aïllament que actua a manera de "bombolla" entre les aplicacions i el seu entorn, evitant que es produeixi qualsevol tipus d'interferència entre la instància que s'executa de l'aplicació i el sistema concret on aquesta s'executi.

Aquesta tècnica permet que les aplicacions disposen del seu propi entorn i personalitzat a les seves necessitats, separat de la resta d'execucions del sistema i amb la possibilitat de realitzar aprovisionaments (instal·lacions) sota demanda, evitant que les aplicacions tinguin incompatibilitats, interferències, acaparament de recursos, etc ... ia més es facilita enormement la construcció i ús d'una plataforma comuna (maquinari + sistema operatiu i el Framework general per a execució d'aplicacions) al mateix temps que s'afegeix la possibilitat de realitzar l'acte aprovisionament pels usuaris en funció de les seves necessitats.

Serveixin d'exemple VMware ThinApp i Microsoft Softgrid, que implementen de forma molt eficient la tecnologia de virtualització d'aplicacions, permetent que tota la nostra infraestructura es doti dels avantatges de l'App-V.

Quan l'usuari arrenca una aplicació virtualitzada, aquesta s'executarà en una bombolla (SystemGuard ™), que l'aïlla tant del sistema operatiu com de la resta d'aplicacions. Si l'usuari modifica els paràmetres de configuració de l'aplicació, els canvis es guarden en el perfil d'aquest usuari, de manera que la propera vegada que accedeixi a l'aplicació ho farà amb la seva configuració personalitzada.

Quan acaba una sessió de SoftGrid, la configuració i el perfil de l'usuari escorcollen en l'equip local, amb el que es disposa d'accés immediat a la configuració, amb escàs impacte sobre l'ample de banda Virtualització d'Aplicacions.

Fins i tot en el cas de caiguda de la xarxa o que l'usuari es desconnecti, els usuaris disposen d'accés permanent ja que el codi que SoftGrid envia a l'ordinador de l'usuari possibilita l'execució en local de les aplicacions amb totes les seves funcionalitats, independentment de si està connectat a la xarxa o no, i de si el servidor SoftGrid està o no disponible.

En Taemsa estem altament especialitzats en la implementació de les últimes tecnologies de virtualització, realitzant implantacions basades en la última tecnologia desenvolupada pels més prestigiosos fabricants d'ordre mundial, com Microsoft Hyper-V, Vmware, Citrix, o Xen, podent així garantir els millors resultats i adaptabilitat a qualsevol tipus d'entorn i necessitats empresarials que se'ns plantegin.

Top