Networking i seguretat en xarxes

Networking i seguretat de xarxes

En el moment de dissenyar, expandir, o mantenir la xarxa de la seva empresa, es requereix tenir especial cura en els serveis que es brindaran sobre aquesta, així com també mesurar la capacitat i necessitats de creixement que tindrà l'organització en un futur i en cap cas descuidar la seguretat del trànsit de dades que es manegi.

En Taemsa, comptem amb gran experiència en l'estudi i implementació de les tipologies de xarxes més habituals ja siguin d'àmbit LAN, MAN o WAN, ja siguin basades en tecnologia estructurada ethernet, fibra òptica o sense fils, el que ens permet oferir la millor solució a totes les necessitats que sobre això de la infraestructura de comunicacions, disponibilitat i seguretat puguin ser requerides per l'adequat maneig del tràfic de dades de la seva empresa.

A Taemsa, realitzem l'estudi i implantació dels serveis bàsics per a l'òptim funcionament de la infraestructura de xarxa, implementats d'una manera global i integrada i per a qualsevol escala i requisits de l'organització, pot afegir a l'empresa serveis tan fonamentals com la resolució de noms DNS (Domain Name System), gestió de l'adreçament i configuració IP automatitzat per DHCP (Dynamic Host control Protocol), gestió d'autenticació mitjançant servidors RADIUS i / o RFC 802.1Q, o serveis d'acceleració i control de l'accés a Internet mitjançant servidors Proxy Cache de divers tipus.

A Taemsa instal·lem i configurem sistemes i electrònica de networking que són capaços de cobrir qualsevol de les operatives de la xarxa més habituals, com el switching, routing, bridging, o firewalling, balancejadors de càrrega i potents optimitzadors de l'ample de bandacompressors de protocols, o encriptació i seguretat d'accés de la connexió.

Addicionalment a l'equipament especialitzat usat com "core" de xarxa, disposem de divers equipament en forma de appliance, que a més de proporcionar els esmentats serveis de connectivitat i networking, poden incorporar diferents tipus de mòduls addicionals per realitzar tasques de tractament addicional sobre el trànsit, com gestió de la seguretat o la gestió dels fluxos de dades des de diversos aspectes, per exemple, afegint sistemes d'anàlisi de seguretat del tràfic de xarxa que poden incloure sistemes antivirus, antispam, de gestió de l'ample de banda, per al filtrat de continguts web, etc ..., així com diversos altres mòduls per realitzar diferents operacions addicionals, com potents optimitzacions del trànsit, compressió de protocols, gestió d'encriptació mitjançant canals segurs o VPN, o mòduls per al control d'accés al medi i de porta d'enllaç integrats amb els serveis d'autenticació que ja existeixin en l'organització.

Top