Missatgeria i col·laboració

Actualment, una eficaç gestió de les comunicacions corporatives es constitueix com la veritable columna vertebral per aconseguir una adequada operativitat i eficiència en les operacions de qualsevol organització.

Des de Taemsa, implantem solucions de col·laboració mitjançant l'ús d'un arsenal de potents eines, que permetran als seus usuaris disposar d'uns serveis de comunicació i col·laboració de molt elevades prestacions, integrant perfectament als seus processos de negoci i plataforma tecnològica.

Solucions de correu electrònic i missatgeria instantània

Solucions específiques per missatgeria com Microsoft Exchange, que aconseguiran que el seu servei de correu disposi d'una capacitat, flexibilitat, robustesa, i integració amb la plataforma Microsoft, que serien inabastables mitjançant les solucions de correu electrònic habituals suportades mitjançant ISP.

Solucions globals de comunicació i per a treball en grup que estan totalment integrades amb els ambients més habituals dels llocs d'usuari, com Microsoft Lync Server, capaços de cobrir mitjançant una única plataforma comuna totes les necessitats de comunicació i de serveis de col · laboració en qualsevol de les seves múltiples formes, ja siguin via veu (veu-ip), missatgeria instantània, comunicacions de vídeo, etc ... d'una forma àgil i de fàcil ús.

Solucions multiplataforma o "cross-platform" com ZCS (Zimbra Collaboration Suite), capaços d'unir d'una manera òptima múltiples eines de col · laboració quan hi ha entorns heterogenis, integrant indistintament en entorns Microsoft, Linux o Apple. Eines que entre altres poden gestionar bústies de correu de grans dimensions, són compatible amb la majoria de les aplicacions de missatgeria i dispositius usades actualment, aporten una elevada escalabilitat en recolzar en una plataforma oberta que els permet integrar els serveis futurs a la seva empresa a la vegada que resoldre la majoria dels desafiaments a què s'enfronten les empreses d'avui.

Top