iEduca

Gestió de baixes, informe d'absències

El mòdul guàrdies permet al centre controlar i gestionar les baixes del professorat.

El professorat des de casa pot afegir una baixa indicant quines hores no pot assistir, el motiu, i que ha de fer el substitut (pot adjuntar arxius).

 

Control total

El cap d'estudis, l'equip directiu o qualsevol professor de guàrdia (parametritzable) pot assignar el substitut. En el moment d'assignar podran veure quantes vegades ha substituït cada professor per així repartir millor les guàrdies.

El professor substitut veurà en la seva agenda quin dia i hora ha de substituir al professor de baixa i que ha de fer.

 

Calendari actualitzat

L'equip directiu pot realitzar informes de baixes per motiu i per professors.

Disposa d'una vista calendari setmanal que s'actualitza cada 5 minuts on els mostren les substitucions, ideal per tenir en pantalla a la sala de professors

Top