iEduca

Horaris de forma clara, senzilla i funcional

Fàcil i ràpid

Fàcil de gestionar i ràpid de visualitzar l'horari d'un professor o alumne.

Importació automàtica dels principals aplicatius del mercat.

 

Gestioni l'horari del centre

El cap d'estudis té un apartat on gestionar l'horari per a aules, grups, desdoblaments, professors i activitats no docents (guàrdies, reunions, etc).

Pot disposar de diferents versions provisionals i anar transferint-les a real quan vulgui.

Canviar les classes de dia i hora fàcilment arrossegant amb el ratolí.

Posar classe per dates perquè l'horari canviï dinàmicament segons la data.

Veure hores disponibles mentre assigna les classes.

Traspassar l'horari d'un professor de baixa a un substitut de forma fàcil i ràpida.

Imprimir els horaris per aula, grup o professor.

Importar horaris i grups d'altres aplicacions.

El professorat podrà veure el seu propi horari integrat a l'agenda i també podrà veure la resta d'horaris per a grups, aules, professors i alumnes.

 

Control d'aules

Vinculat a aquest mòdul el professor podrà reservar aules on tindrà en compte les ocupades per l'horari o ja reservades per a altres professors.

Disposa d'un cercador d'aules lliures per hores. El personal administratiu que atén les trucades podrà saber ràpidament que està fent en aquest moment un professor o alumne.

Els pares podran veure l'horari del seu/s fill/s. L'alumne podrà veure el seu horari integrat a l'agenda.

Top