iEduca

 La intranet per centres educatius

Controli i gestioni la facturació de l'alumnat

Comptabilitat senzilla

 

iEducació ofereix als centres educatius la possibilitat de portar la comptabilitat a través del mòdul Quotes.

Aquest permet configurar grups als quals se'ls facturarà periòdicament o bé crear factures individuals.

El programa genera quadern 19 per emetre cobraments al banc.

Disposa de diferents informes i llistats per controlar els albarans i factures emeses.

Top