iEduca

 La intranet per centres educatius

Missatgeria interna entre tots els membres de la comunitat amb possibilitat d'enviar còpia a correu electrònic

La comunicació és el principal objectiu d'aquesta plataforma.
El mòdul missatgeria permet d'una forma fàcil comunicar-se entre tota la comunitat educativa: professorat, alumnat, pares i personal administratiu.

 

Trobi el que necessiti

No requereix saber el nom de ningú, pot dirigir-se al alumnes, pares o professors d'un curs, d'un grup, d'una matèria, etc.

També es pot fer un càrrec, els membres d'una reunió, d'un departament, etc.

Permet fer cerques, crear carpetes, adjuntar documents de la plataforma o del mateix ordinador.

 

Pares informats

Tots els missatges es poden posar amb còpia al correu personal de l'usuari.

Els pares només visualitzaran els professors del seu fill/s iniciant quina matèria imparteixen i també es podran adreçar al tutor i el director o altre càrrec que el centre cregui oportú.

L'alumnat podrà rebre missatges dels professors i contestar-los. Per exemple, els podrà adjuntar treballs o exercici encomanats.

Top