Disseny web

El procés de treball més habitual que seguim en taemsa per a la realització d'una pàgina web corporativa, un catàleg de productes en línia o un comerç electrònic és el següent:

1. Conèixer les primeres necessitats i expectatives del client.

2. Aportar idees i suggeriments basats en la nostra experiència.

3. Realitzar una demostració de Webnet segons les seves necessitats. De vegades, segons el projecte, és necessari realitzar més d'una demostració ja que per part del client poden intervenir diferents departaments. La demostració és molt important ja que el client pot veure totes les possibilitats que li ofereix Webnet adaptades al seu negoci.

4. Confeccionar un pressupost en funció del resultat de les reunions i demostracions anteriors.

5. Elaboració d'un guió de treball sobre la base del pressupost confeccionat qual es ratifica amb el client, en el qual es detallen els diferents aspectes del projecte web.

6. Inici dels treballs de desenvolupament en funció del guió acordat. Durant aquesta fase es manté un contacte permanent amb el client perquè aquest pugui veure en tot moment en quin punt es troba el seu projecte i puguin realitzar els ajustos necessaris.

Top