ERPs

Durant els últims anys hem viscut una autèntica revolució en el món del programari de gestió empresarial, els anomenats ERP's.

Les eines que utilitzem avui en dia són molt més productives perquè augmenten l'efectivitat, la facilitat d'ús i la integració entre les diferents parts que la componen i les eines d'escriptori.

Superada aquesta fase, s'obren nous camins pels quals conduir la futura competitivitat de la nostra empresa. La gestió de la relació amb clients, la gestió de la cadena logística i la gestió del coneixement representen nous reptes als quals donar resposta en un futur proper.

Per això, la veritable força d'un implantador de solucions de gestió radica en l'especialització i l'experiència. Només un coneixement profund de l'aplicació en el sector de la tecnologia dota de valor als serveis d'implantador.

Ten Solutions

Ten Solutions

La llarga trajectòria implementant solucions de software en diversos sectors i àmbits empresarials, ens ha proporcionat un ampli coneixement i experiència que aportem en cada nou projecte.

Ten ERP estableix metodologies de treball orientades als processos i als projectes empresarials, adequats a cada sector de negoci per coordinar departaments i obtenir organitzacions d’alt rendiment.

Les eines de desenvolupament de Ten ERP permeten modificar el teu software als requeriments actuals i garanteixen l’adaptació als canvis que necessitaràs en el futur.

Més informació

tg Profesional

tg Profesional

tgProfesional es la mejor gestión para autónomos y PYMES que buscan la optimización de los procesos de administración de su empresa mediante el uso de aplicaciones de fácil manejo, con menús intuitivos, pantallas dinámicas y operativas ágiles.

Gracias a sus múltiples funcionalidades específicas, tgProfesional es una aplicación de carácter multisectorial, que mediante su amplia parametrización se convierte en un software ágileficaz y adaptable.

Por ello, desde sus inicios, la gama de soluciones tg han sido desarrolladas priorizando la integración del sistema de trabajo del usuario y proporcionándole las herramientas técnicas y de asesoramiento adecuadas para cubrir con éxito sus necesidades de negocio.

Més informació

BDP

BDP

Bdp Software és un conjunt de programes de gestió creats i desenvolupats per a optimitzar i maximitzar els recursos de la tecnologia tàctil, no oblidant en cap moment la possible gestió efectuada des de teclat.

La modulació dels nostres programes, s'ha realitzat precisament per a que tots els sectors disposin d'una aplicació informàtica que pugui cobrir d'una manera potent, ràpida, eficaç i segura, totes aquelles necessitats que les empreses necessiten.

Més informació

Top