Protecció de dades

WEB: Política de PRIVACITAT

1. INFORMACIO AL USUARI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TARRAGONA DE  AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A.,  en endavant RESPONSABLE, es el Responsable del tractament de les dades personals del Usuari i l’informa que aquestes dades  seran tractades de conformitat amb ho disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en ho que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades i la Llei Orgànica  (ES) 15/1999  de 13 de desembre (LOPD)  relativa  a la protecció de dades de caràcter personal, per lo que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb el Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

• Remissió de comunicacions comercials publicitàries por email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitja electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per el RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els qui aquest hagi arribat a algun acord o promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

• Realitzar estudis estadístics.

• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per el usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

• Remetre el butlletí de noticies del lloc web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimiran amb mides de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total de aquestes.

Comunicació de los dades: No es comunicaran les dades a tercers, exceptuant obligació legal. 

Drets assisteixen al Usuari:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: TARRAGONA DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A. C/ Escultor Verderol,

10 43005 Tarragona (TARRAGONA).

Adreça electrònica: info@taemsa.com

DPO: AUDIFARMA S.P.F., S.L., juridico@audifarma.es

 

2. CARACTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIO FACILITADA  PER EL USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptant expressament i de forma lliure e inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntari la inclusió de dades en els camps restants. El Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatoris, ja que son necessaris per la prestació d’un servei òptim al Usuari. En cas de que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURITAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció  de dades personals,  el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en el article 5 del GDPR i en el article 4 de la LOPD, per els quals  son tractats de manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a ho necessari en relació amb els fins per els que son tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb la fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i les hi ha comunicat la informació adient per que puguin exercir-los.

Top