Avís legal

WEB: Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ(LSSI)  TARRAGONA DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A., responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que vol donar compliment a les obligacions disposades en la Llei  34/2002, del 11  de juliol, de Servicios de la Sociedad de Ia Información y de Comercio Electrónico (LSSICE),  BOE N ° 166, així com informar  a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions de ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació.

TARRAGONA DE  AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus de informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de TARRAGONA DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A..

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.taemsa.com/es

Nom comercial: TARRAGONA  DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A.

Denominació social: TARRAGONA DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A.

NIF: A43048487

Domicili social: C/ Escultor Verderol 10, 43002 Tarragona (TARRAGONA)

Telèfon: 977232105

e-mail: info@taemsa.com

Inscrit en el Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 267, Llibre 196, Secció 3º, Full 4.822, Inspecció 1º. 

 

2. DRETS DE PROPIETAT  INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, son propietat del RESPONSABLE  o, si es el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de la autorització per escrit prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament cap els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.taemsa.com/es.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos,  com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix. 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com conèixer qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@taemsa.com.

 

3. EXENCIO DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de Galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envía al ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al acabar la sessió del usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per sí mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per la recollida d’aquestes.

Mitjançant el us de galetes també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per el usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, el accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a aquests sense tenir que registrar-se en cada visita.

També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progres i número d’entrades, etc, sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ del usuari.

El usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des de el lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per els tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmenat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitja que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Encara així, i en compliment del que disposa els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar a contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i el ordre públic. En cas de que el usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugues ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat per que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstancies similars que facin impossible l’accés al lloc web. 

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP es un número assignat automàticament a un ordinador quant aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer de activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat de obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre de impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, el ordre de visites, els punts d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en aquest lloc, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Tarragona.

Protecció de dades

WEB: Política de PRIVACITAT

1. INFORMACIO AL USUARI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TARRAGONA DE  AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A.,  en endavant RESPONSABLE, es el Responsable del tractament de les dades personals del Usuari i l’informa que aquestes dades  seran tractades de conformitat amb ho disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en ho que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades i la Llei Orgànica  (ES) 15/1999  de 13 de desembre (LOPD)  relativa  a la protecció de dades de caràcter personal, per lo que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb el Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

• Remissió de comunicacions comercials publicitàries por email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitja electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per el RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els qui aquest hagi arribat a algun acord o promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

• Realitzar estudis estadístics.

• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per el usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

• Remetre el butlletí de noticies del lloc web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimiran amb mides de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total de aquestes.

Comunicació de los dades: No es comunicaran les dades a tercers, exceptuant obligació legal. 

Drets assisteixen al Usuari:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: TARRAGONA DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL, S.A. C/ Escultor Verderol,

10 43005 Tarragona (TARRAGONA).

Adreça electrònica: info@taemsa.com

DPO: AUDIFARMA S.P.F., S.L., juridico@audifarma.es

 

2. CARACTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIO FACILITADA  PER EL USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptant expressament i de forma lliure e inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntari la inclusió de dades en els camps restants. El Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatoris, ja que son necessaris per la prestació d’un servei òptim al Usuari. En cas de que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURITAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció  de dades personals,  el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en el article 5 del GDPR i en el article 4 de la LOPD, per els quals  son tractats de manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a ho necessari en relació amb els fins per els que son tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb la fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i les hi ha comunicat la informació adient per que puguin exercir-los.

Consentiment comunicacions comercials

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de TAEMSA, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça info@taemsa.com ,  indicant la paraula BAIXA.
 

Top